ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

01

Η αύξηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια το ποδήλατο στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

02

Ο περιορισμός των δυνατοτήτων στάθμευσης στο κέντρο της Νεμέας, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση περπατήματος για τις εσωτερικές μετακινήσεις, να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης.

03

Οι βελτίωση των υποδομών για τους πεζούς στο κέντρο της Νεμέας, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση των περιμετρικών της πόλης οδών, να μειωθεί η κυκλοφορία των οδών στο κέντρο της πόλης, να γίνουν οι συνθήκες για ποδήλατο και περπάτημα ασφαλέστερες και να ενθαρρυνθεί η χρήση εναλλακτικών του αυτοκινήτου μέσων.

04

Η δημιουργία ήπιων συνθηκών κυκλοφορίας στις γειτονιές της Νεμέας, καθώς προϋπόθεση για να μπορεί να επισκέπτεται κάποιος το κέντρο της Νεμέας με τα πόδια ή με το ποδήλατο δεν είναι μόνο η βελτίωση της εικόνας του κέντρου της πόλης που είναι ο προορισμός, αλλά και η βελτίωση της εικόνας της αφετηρίας, που βρίσκεται στις γειτονιές.

05

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης στην περίμετρο του οικισμού της Νεμέας, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της πόλης και προέρχονται από τους γύρω οικισμούς.

06

Η δημιουργία ήπιων συνθηκών κυκλοφορίας στο εσωτερικό των οικισμών, ώστε να είναι ασφαλής η χρήση του περπατήματος και του ποδηλάτου σε αυτούς.

07

Η δημιουργία περιφερειακών δακτυλίων στους οικισμούς, ώστε να μην εισέρχεται διαμπερής κυκλοφορία στο εσωτερικό τους.

08

Η δημιουργία υποδομών ποδηλατικού τουρισμού, κυρίως μέσω της δημιουργίας θεματικών διαδρομών για την επίσκεψη στα ιστορικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα, στα οινοποιεία της περιοχής «δρόμοι κρασιού» και στην πόλη της Νεμέας.