Πλάκα Μήλος Τ.Κ.84800

τηλ: +30 22873 60105

email: svak@milos.gr